Альтернативні способи захисту порушених прав на торговельні марки в мережі Інтернет: UDRP, UA-DRP та інші

Час читання: 10 хвилин

У сучасному світі практично неможливо уявити будь-яку діяльність людини без використання мережі Інтернет, винайдення якого дало потужний поштовх у розвитку різного роду відносин пов’язаних з його використанням. При цьому взаємодія суб’єктів за допомогою мережі Інтернет забезпечується можливістю зручної та зрозумілої користувачеві ідентифікації інформаційних ресурсів, яку забезпечують доменні імена.

На сьогоднішній день, порушення виключних прав на засоби індивідуалізації в доменних іменах є досить актуальною темою для дискусій багатьох сучасних науковців. Оскільки, використання чужих зареєстрованих позначень в доменних іменах створюють серйозну загрозу для популяризації відповідних позначень в мережі Інтернеті, в правомірних цілях.

Законодавство України та доменні спори

Варто зазначити, що сучасне законодавство України, яке б могло регулювати сферу доменних спорів – практично відсутнє. Оскільки правовідносини, що виникають в мережі Інтернет, мають свою специфіку правового регулювання та виходять поза межі правового поля суто державного характеру. Саме тому, досить актуальним залишається питання перспективи вирішення доменних спорів альтернативними способами.

Так, наприклад, корпорацією ICANN (Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів) вперше були запропоновані положення, що стосуються альтернативних процедур вирішення доменних спорів та закріплені в Єдиній політиці розгляду спорів щодо доменних імен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) (далі – Політика UDRP), розроблених ВОІВ та прийнятих ICANN у 1999 році. У зв’язку із прийняттям відповідної політики, на базі ВОІВ було створено акредитований центр, що уповноважений розглядати спори стосовно доменних імен: Центр арбітражу та посередництва ВОІВ.

Крім того, повноваженнями щодо вирішення доменних спорів у відповідності до Політики UDRP, наділені також наступні організації:

 • Азіатський центр з вирішення доменних спорів (Asian Dispute Resolution Centre ), що має 4 офіси в Пекіні, Гонконзі, Куала-Лумпурі і Сеулі;
 • Національний арбітражний форум (National Arbitration Forum), Міннеаполіс штату Міннесота;
 • Чеський арбітражний суд (The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes), Прага;
 • Арабський центр з вирішення доменних спорів (Arab Center for Dispute Resolution (ACDR), Амман (Йорданія);
 • Канадський міжнародний центр з вирішення спорів в Інтернеті (Canada International Internet Dispute Resolution Centre).

UDRP

Відповідна Політика застосовується до родових доменів верхнього рівня (загальні домени верхнього рівня (gTLD), зокрема до таких як: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel. Політика розгляду доменних спорів була прийнята всіма акредитованими реєстраторами доменних імен у зонах .com, .net та .org., а також деякими адміністраторами національних доменів першого рівня.

Політика UDRP також встановлює певний перелік спорів, у зв’язку з якими призначається адміністративний процес. Участь у таких спорах власника доменного імені, як однієї зі сторін договору, є обов’язковою. Основою для початку адміністративного процесу є подання скарги третьою особою відповідно до встановленої процедури.

Від недобросовісного використання чужого зареєстрованого позначення свого часу постраждала і Maserati, коли сайт порнографічного характеру вирішив використати цю ТМ для привернення аудиторії на свій ресурс.

Для визнання реєстрації домену недобросовісною, доказуванню підлягають три основні обставини:

 • чи є доменне ім’я ідентичним або схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів та послуг, на який заявник має виключні права;
 • чи є у поточного власника права та законні інтереси стосовно оспорюваного доменного імені;
 • чи дійсно доменне ім’я було зареєстровано та використовується недобросовісно.

Причому безпосередньо в самому адміністративному процесі особа, яка подала скаргу, має довести наявність кожного з трьох елементів. При їх доказуванні доменне ім’я переходить від відповідача до особи, яка подала скаргу. Також в UDRP міститься перелік доказів недобросовісної реєстрації та використання, проте він не є вичерпним.

Прикладом недобросовісного використання чужого зареєстрованого позначення, може слугувати справа Ferrari S.p.A. v. Allen Ginsberg №D2002-0033. За описаними обставинами, Позивач звернувся в акредитований арбітражний центр ВОІВ з вимогою щодо переделегування доменного імені maserati.org на ім’я Позивача на тій підставі, що Позивачу належить зареєстрована торговельна марка MASERATI, що визнана добре відомою у багатьох країнах світу.

У винесеному рішенні по даній справі, арбітраж підтвердив не тільки те, що знак є ідентичним із розрізняльною частиною доменного імені maserati.org i Відповідач не має прав на його використання, але і те, що ресурс, розміщений під даним доменним ім’ям мав на меті привернути найбільшу кількість відвідувачів на свій сайт, що розміщує інформацію порнографічного характеру, чим вводить в оману споживачів та значно шкодить репутації Позивача.

UA-DRP

Спираючись на базу даних ВОІВ, яка містить в собі інформацію про наявність угод щодо реєстрацій, наявності служби WHOIS і можливості застосування процедур альтернативного вирішення спорів, можна зробити висновки про існування величезної кількості національних варіацій процедури UDRP. Це можуть бути як процедури, що зберігають в собі більшість положень оригінального процесу позасудового вирішення спору за UDRP, але при цьому враховуючи особливості національного законодавства конкретної країни, так і адміністративні процедури, що зовсім відмінні від UDRP.

19 грудня 2019 року на території України стало можливим позасудове вирішення спорів, що стосуються доменних імен .UA та COM.UA. Адміністративна процедура UA-DRP, аналогічна розробленій ВОІВ політиці UDRP 1999 року, яка протягом двох десятирічь свого існування зарекомендувала себе як ефективний інструмент вирішення доменних спорів, що має значну кількість переваг перед судовим розглядом.

Крім того, вже з 6 травня 2021 року в публічних доменах kyiv.ua, kiev.ua, pl.ua, poltava.ua, if.ua, ivano-frankivsk.ua, uzhgorod.ua, uz.ua також почне діяти процедура позасудового врегулювання спорів.

Акредитованим органом, що наразі приймає рішення у категорії доменних спорів щодо доменів .UA та COM.UA, та у найближчому майбутньому буде приймати рішення щодо публічних доменів kyiv.ua, kiev.ua, pl.ua, poltava.ua, if.ua, ivano-frankivsk.ua, uzhgorod.ua, uz.ua, визначено – Центр Арбітражу та Посередництва ВОІВ. У свої діяльності при вирішенні питань пов’язаних з порушенням прав у визначеній сфері Арбітражний центр керується:

 • Єдиною політику вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Політика .UA);
 • Правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Правила .UA);
 • Правилами ВОІВ Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Додаткові Правила ВОІВ).

Варто зауважити, що до прийняття політики UA-DRP, домени другого рівня .UA завжди мали кращий захист, зокрема від такого виду порушення як кіберсквотинг, оскільки відповідні домени можуть бути зареєстровані лише за наявності свідоцтва на зареєстровану торговельну марку. Однак, що стосується доменів третього рівня .COM.UA, то їх реєстрація відбувалась за спрощеною процедурою, що не передбачає обов’язкової наявності свідоцтва на торговельну марку, а тому правовласники часто стикалися з порушеннями прав інтелектуальної власності саме на домени .COM.UA.

Домени другого рівня (.UA) завжди мали кращий захист, оскільки можуть бути зареєстровані лише за наявності свідоцтва на зареєстровану торговельну марку

Підставою для початку адміністративного процесу є подання позову до Арбітражного центру про видалення доменного імені або переделегування його реєстрації позивачеві відповідно до умов Політики .UA та Правил .UA.

У випадку переделегування Позивачу оскаржуваного доменного імені, Позивач має відповідати вимогам встановленим для реєстрації доменних імен другого рівня (і під час подання Позову, і під час виконання рішення) відповідно до параграфу 3.3 Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA., в іншому випадку Позивач у якості способу захисту прав може просити у Позові про скасування реєстрації оскаржуваного доменного імені.

При цьому, як і за оригінальною процедурою UDRP, позов має містити опис трьох підстав, що підлягають доказуванню відповідно до Політики .UA, а саме:

 • характер ідентичності або оманливої подібності доменного імені (імен) до знака для товарів та послуг, на який позивач має права;
 • чому слід вважати, що відповідач (реєстрант доменного імені) не має прав або законних інтересів стосовно доменного імені (імен), який є предметом позову;
 • чому доменне ім’я (імена) слід вважати таким, що зареєстроване або використовується недобросовісно.

Медіація

На сьогоднішній день громадяни України все менше довіряють судам і все більше шукають альтернативні способи відновлення порушених прав або вирішення спору за межами судової системи. Ймовірніше за все, найбільш популярним методом альтернативного вирішення спорів, що використовуються при вирішенні конфлікту в сфері інтелектуальної власності, є саме медіація.

Медіація (англ. mediation — посередництво) – вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення суперечок із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Важливо зауважити, що на відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самостійно – медіатор не приймає рішення за них.

В Україні поняття медіації закріплено у Наказі Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 04.05.2016 №320, відповідно до якого медіація – діяльність професійних посередників, які спрямовують учасників юридичного спору до компромісу і врегулювання спору самостійно самими учасниками.

Крім того, з метою врегулювання відповідної сфери правовідносин було створено проект Закону України «Про медіацію» №3665, що містить у собі основні принципи застосування медіації в практичній діяльності.

Зокрема, юридична медіація з питань інтелектуальної власності є вкрай привабливим варіантом для сторін, які приділяють більше уваги збереженню або зміцненню своїх відносин, прагнуть зберегти контроль над процесом прийняття рішення із врегулюванню спору і умов розв’язання спірної ситуації, цінують конфіденційність та прагнуть досягти швидкого врегулювання спору без збитків для своєї репутації.

корисні матеріали в нашому блозі

Wish – нова e-commerce платформа. Для кого потенційно цікава та як з нею працювати?

Wish – нова платформа, що продає 1,7 мільйона товарів на день. Різноманітні функції реклами, постійна підтримка продавців та реальна можливість продавати на весь світ – все це чекає на продавців Wish вже зараз.

читати далі
Попередній пошук за ТМ: Чи не зайве витрачання грошей?

Навіщо, в принципі, проводити такий попередній пошук по ТМ? По-перше, важливо зазначити, що власники торгових марок мають повну монополію на вже зареєстровану ТМ. А отже схожі марки можуть отримати відмову в реєстрації.

читати далі
“Доменні спори” та “кіберсквотинг” в українському законодавстві та способи вирішення спорів

Як сучасне законодавство України регулює такі явища як доменні спори та кіберсквотинг? В новому матеріалі розглянемо судові прецеденти, західний досвід та способи захисту.

читати далі