Бухгалтерський облік в США - Аутсорсинг ведення бухобліку

Особливості ведення бухгалтерського обліку в США на аутсорсингу

Час читання: 15 минут

Одна з ключових проблем, із якими стикається малий бізнес, – це дефіцит професійних кадрів. Особливо якщо вести бізнес не в рідній країні, а там, де незнайомі закони, стандарти, де немає напрацьованої мережі контактів та рекомендацій. Це ж стосується пошуку досвідченого і надійного бухгалтера, який зможе вести справи вашої компанії в США.

Вихід – аутсорсинг бухгалтерії спеціалістам компанії 4В. Розберемо детально, які плюси в тому, щоб доручити цю роботу нам.

Переваги аутсорсингу бухгалтерських послуг у США

Аутсорсинг бухгалтерського обліку – це найм третьої особи (людини або компанії) за межами власного штату для виконання функцій бухгалтерського обліку. Бухгалтер на аутсорсі виконує ті самі завдання, як і бухгалтер інхаус: бухгалтерський облік, розрахунок заробітної плати, фінансові звіти, управлінський облік, податки, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, відстеження дебіторів та інші послуги, пов’язані з бухгалтерським обліком. Залежно від розмірів та спеціалізації бізнесу, складності бізнес-процесів це може бути як одна людина, так і кілька.

Наприклад, великі компанії можуть мати окремі посади для розрахунку заробітної плати, обліку ТМЦ, управлінської звітності тощо. Тоді як у малому бізнесі часто тримати такий великий штат недоцільно, а одна людина може фізично не впоратися з обсягом роботи. Або не мати всіх необхідних навичок та знань. Саме в таких ситуаціях аутсорсинг – ідеальне рішення, яке економить час, гроші та сили.

Ведення бухгалтерського обліку спеціалістами компанії 4В включає:

 • Збір та обробку первинної документації: інвойси, чеки, дані про отримані та відправлені платежі тощо;
 • Створення облікової системи, налаштування її параметрів для створення зрозумілої та прозорої управлінської звітності;
 • Створення папки компанії, куди клієнт систематично підвантажує банківські виписки, інвойси, контракти і т.д.;
 • Систематизація даних та проведення їх в обліковій системі до єдиних стандартів;
 • Підготовка звітів для податкової;
 • Затвердження звітів із власником;
 • Аудит звітів СРА США;
 • Подання декларації до податкової та сплати податків;
 • Надання клієнту підтвердження про сплату податків.

Які переваги роботи саме з нами? Ви отримуєте надійного партнера, який несе повну відповідальність за послуги: всі декларації підписує бухгалтер компанії 4В (СРА), тому відповідальність несе наша компанія. А у разі неправильно чи несвоєчасно поданих звітів фінансову відповідальність несе наша компанія.

Ми гарантуємо своєчасне подання правильно оформленої звітності, повноту інформації, що відповідає стандартам США (GAAP) та порядок у внутрішній бухгалтерській документації.

Великий плюс для компаній, які працюють з Амазон – це те, що 4В – перший учасник Amazon Service Provider Network (SPN) на території Східної Європи, у категоріях Accounting та Tax. Відповідно, у фахівців компанії величезний досвід підготовки звітності з урахуванням особливостей роботи з маркетплейсами.

Стандарти бухгалтерського обліку у США: що таке GAAP?

У попередньому розділі ми згадували “принципи та правила подання бухгалтерської звітності до США (GAAP)”. Чи відрізняються вони від загальносвітових? Так, і досить сильно! Саме тому знайти бухгалтера для американської компанії поза США дуже непросто.

Що таке GAAP? Це абревіатура для поняття Generally accepted accounting principles – Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Це набір правил, стандартів та процедур бухгалтерського обслуговування, які запроваджені та часто переглядаються та доповнюються Радою зі стандартів фінансового обліку (FASB).

Стандарти GAAP охоплюють фінансову звітність загалом. Наприклад, GAAP визначає, як подавати звіти про прибутки та збитки, які фінансові періоди включати та як повідомляти про рух грошових коштів.

Мета GAAP – забезпечення повноти, послідовності та сумісності фінансової звітності. Це полегшує податковим інспекторам, власникам та інвесторам аналіз та отримання корисної інформації з фінансової звітності, включаючи дані про тенденції за певний період часу та полегшує порівняння фінансової інформації різних компаній.

GAAP використовується в основному в США, тоді як більшість інших країн дотримуються Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

GAAPМСФО
Балансовий звіт: подання боргу як поточного та довгостроковогоУ певних ситуаціях порушення боргових зобов’язань може бути віднесено до категорії довгострокових.Якщо угода з кредитором була укладена до складання балансу, всі порушення боргових зобов’язань мають відображатися як поточні.
Нематеріальні активиВизнає нематеріальні активи за справедливою вартістюНематеріальні активи досліджуються лише тому випадку, якщо вони можуть бути пов’язані з майбутньою вигодою.
Звіт про прибутки та збитки – Класифікація витратНе потрібно перераховувати витрати за функціями чи характеромПовинен документувати витрати за функціями чи характером
Списання запасівСписання запасів не допускається.Повернення списання запасів можливе за певних умов.
Екстраординарні предметиВказано окремо у розділі «Нові доходи»Включено до складу інших статей звіту про прибутки та збитки.

Хоча GAAP не вважається обов’язковим для компаній, акції яких не присутні на біржі, але більшості фінансових установ при видачі бізнес-кредитів буде потрібна річна фінансова звітність, що відповідає GAAP, тому так чи інакше більшість компаній США дотримуються цих стандартів.

Однак цей стандарт не є непорушним абсолютно. Цілком допустимо використовувати показники, що не входять до GAAP, якщо компанія вважає, що існуючі стандартні показники не повною мірою описують бізнес-процеси компанії. Окремі підприємства слідують передовим галузевим практикам, розробленим з урахуванням нюансів та складнощів різних галузей бізнесу. Наприклад, банки працюють, використовуючи методи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відмінні від тих, що використовуються роздрібним бізнесом. Однак у такому разі вони зобов’язані у звіті зазначити, що це стандартний показник.

GAAP включає 10 концепцій:

 1. Принцип регулярності: бухгалтери, які слідують GAAP, суворо дотримуються встановлених правил і положень.
 2. Принцип послідовності: послідовні стандарти застосовуються протягом процесу підготовки фінансової звітності.
 3. Принцип щирості: бухгалтери, які дотримуються GAAP, прагнуть точності і неупередженості.
 4. Принцип сталості методів: під час підготовки всіх фінансових звітів використовуються однакові процедури.
 5. Принцип компенсації: про всі аспекти діяльності організації, як позитивні, так і негативні, необхідно повідомляти повною мірою без будь-яких перспектив компенсації боргу.
 6. Принцип обачності: спекуляції впливають подання фінансових даних.
 7. Принцип безперервності: оцінки активів припускають, що діяльність організації продовжуватиметься.
 8. Принцип періодичності: звітність про доходи поділяється на стандартні звітні періоди, такі як фінансові квартали чи фінансові роки.
 9. Принцип суттєвості: фінансові звіти повністю розкривають фінансово-кредитне становище організації.
 10. Принцип граничної сумлінності: передбачається, що всі залучені сторони діють чесно.

Фахівці 4В при веденні бухгалтерського обліку американських компаній суворо дотримуються цих принципів та правил GAAP.

Первинний бухгалтерський облік у США

Первинний облік – це буквально облік первинних документів, тобто інвойсів на всі виконані транзакції, тобто з усіх платежах, які здійснюються з рахунку чи заходять на рахунки компанії. Всі вони повинні бути відображені в документі, який називається General ledger (GL), головна бухгалтерська книга або гросбух. Оскільки GL складається із загальної фінансової звітності компанії, він відіграє важливу роль у підготовці ключових документів фінансової звітності, таких як баланс та звіт про прибутки та збитки.

Дані про транзакції поділені за типами на рахунки активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат. І в GL також міститься пробний баланс – зведений баланс за різними рахунками та категоріями, що спрощує перевірку коригувань та виявлення помилок.

Принципово важливо, щоб GL була в повному порядку: все враховано, впорядковано, систематизовано, адже саме на основі цих даних складатиметься балансовий звіт, звіт про прибутки та збитки та ін., які при спільному використанні дають поглиблене уявлення про загальні фінансові результати компанії.

Balance sheet – бухгалтерський баланс або балансовий звіт. Це основний документ, який відображає поточний фінансовий стан компанії: якими активами компанія володіє, кому і скільки вона винна, включаючи зобов’язання перед акціонерами. Сам собою цей документ – як “фотографія”, показує лише стан тут і зараз. А щоб отримати розуміння тенденцій, зростання чи спаду, потрібно порівнювати балансові звіти за кілька періодів.

Власне, баланс називається балансом тому, що активи завжди повинні дорівнювати зобов’язанням та акціонерному капіталу. Якщо вони не збалансовані, можуть виникнути деякі проблеми, у тому числі неправильні чи недоречні дані, помилки інвентаризації чи обмінного курсу, а також прорахунки.

Зазвичай бухгалтерський баланс складається з кількох дрібніших звітів залежно від структури підприємства, галузі. Однак зазвичай там є дані:

 • про оборотні та необоротні активи в порядку зменшення ліквідності;
 • зобов’язання: гроші, які мають бути сплачені постачальникам, оренда, плата за облігаціями, відсотки за кредитами, дивіденди тощо, перелічені у порядку терміновості погашення;
 • акціонерний капітал, він же чисті активи – гроші, що належать акціонерам та власникам компанії за вирахуванням зобов’язань та заборгованостей;
 • нерозподілений прибуток та ін.

Другий важливий документ – Profit and Loss Statement (P&L), звіт про прибутки та збитки. Ви також можете зустріти терміни income statement або statement of operations та деякі інші, але все це – назви звіту, в якому представлена зведена інформація про доходи, витрати, прибутки та збитки компанії за певний період часу, зазвичай за місяць, квартал або фінансовий рік. Зазвичай він включає:

 • Дані про виручку (або продаж);
 • Собівартість проданих товарів;
 • Комерційні, загальні та адміністративні витрати (SG&A);
 • Витрати на маркетинг та рекламу;
 • Витрати на дослідження та розробку;
 • Витрати у відсотках;
 • Податки;
 • Чистий прибуток.

Як і у випадку з балансовим звітом, важливо порівнювати P&L за кілька різних періодів, аби розуміти динаміку. Тому що в одному звіті може бути, що прибуток значно перевищує витрати, оскільки деякі надходження чи витрати були довгостроковими та записані в іншому періоді, і на перший погляд прибуток зростає і все гаразд. Однак при порівнянні звітів стане видно, що витрати зростають швидше за прибуток.

Федеральна бухгалтерська звітність американських компаній

Для індивідуальних підприємців або LLC з одним учасником ці дані заповнюються у Формі 1040. Компанії з кількома власниками подають звітність через Форму 1065. LLC, які враховуються як корпорації, та безпосередньо корпорації (Inc.) заповнюють форму 1120 або 1120-S. Більш детально ці форми ми розглянемо у наступних розділах.

Нульова звітність

Якщо LLC вибрало стандартну форму обліку (як індивідуальний підприємець для компаній з одним власником або як партнерство для компаній з кількома власниками), то у разі відсутності доходу звітність подавати не обов’язково.

Таке може бути, наприклад, якщо компанія відкрита наперед, до початку комерційної діяльності. Або фактично цю діяльність припинили, але компанію не закривали з будь-яких причин.

Важливо! Якщо компанія не веде діяльність і кілька років поспіль не подає нульових звітів, то IRS може її ліквідувати.

Якщо ж LLC обрала собі форму обліку як C-corp чи S-corp, то здати звіти доведеться навіть у разі відсутності доходу. Це так звана нульова звітність

Форма 1040 для LLC з одним учасником

За замовчанням LLC з одним власником вважається індивідуальним підприємництвом, якщо власник не вибрав іншу форму обліку. Тобто за замовчуванням вас і ваш малий бізнес податкова вважає однією і тією ж особою для цілей податку на прибуток та вимагає подання єдиної податкової декларації.

Тобто, якщо ви не обрали варіант обліку як S-corp або C-corp, то про всі доходи від бізнесу потрібно повідомляти у формі IRS 1040, використовуючи свій номер соціального страхування. Сама форма невелика, але залежно від типу отриманого доходу може знадобитися заповнення додаткових форм або додатків, які допомагають розрахувати конкретні статті, які застосовуються до форми 1040.

Основний додаток, що стосується бухгалтерського обліку LLC з одним учасником – Додаток C. Це форма, яка призначена для звітування про прибутки та збитки від бізнесу. Зазвичай його використовують незалежні підрядники, фрілансери, індивідуальні підприємці або LLC з одним учасником.

Інші додатки, які важливі для звітності та податкових відрахувань:

 • Додаток 1 – для повідомлення про додаткові джерела доходу або про коригування доходу. Наприклад, сюди включають аліменти, прибуток або збитки від продажу комерційної нерухомості, допомога з безробіття, дохід від бізнесу, витрати на викладачів, відрахування відсотків за студентським кредитом та внески на ощадний рахунок здоров’я тощо.
 • Додаток 2 (з двох частин) – для звітування про додаткові податки, такі як, наприклад, податок на самозайнятість, неврахований податок на соціальне забезпечення та Medicare, додатковий податок на IRA та ін.
 • Додаток 3 – форма для повідомлення про додаткові кредити та платежі. Також складається з двох розділів: для поворотних та неповоротних кредитів.
 • Додаток A – для внесення всіх деталізованих відрахувань: медичні та стоматологічні витрати, відсотки з іпотеки, державні та місцеві податки, благодійні пожертвування, а також збитки від нещасних випадків та крадіжок.
 • Додаток B – для повідомлення про доходи за відсотками та дивідендами, що перевищують 1500 доларів США. Якщо сума такого доходу нижча від порогової, то вона вноситься безпосередньо у форму 1040, рядки 2 і 3.
 • Додаток D – для звітності про приріст капіталу чи збитки від інвестицій.
 • Додаток E – для відображення доходів або збитків від оренди нерухомості, роялті, партнерств, S-корпорацій, маєтків, трастів, REMIC або інших наскрізних організацій.
 • Інші форми – для відображення інформації про сільське господарство, домашніх працівників (наприклад, няні) тощо.

Також для деяких задач існують різновиди Форми 1040:

 • Форма 1040-SR – друкована паперова версія форми з великим шрифтом для платників податків у віці 65 років або більше;
 • Форма 1040-NR – для іноземців-нерезидентів, які отримали дохід у США;
 • Форма 1040-X – для внесення змін до Форми 1040.

Форма 1065 для LLC з кількома учасниками

LLC з кількома засновниками за умовчанням подає звітність як партнерство, тобто заповнює Форму 1065 «Повернення доходу від партнерства в США». Вона включає інформацію про доходи та відрахування партнерства, прибутки та збитки, податки та платежі протягом податкового року.

Дані з неї необхідні для підготовки Звіту K-1 для кожного партнера, щоб передати всі доходи та відрахування власникам.

Компанії, зареєстровані у США (або з центральним офісом у США), зобов’язані подавати Форму 1065 щороку. Крім тих років, коли партнерство не отримало жодного доходу і не несло жодних витрат, які б дозволили йому претендувати на відрахування або податкові пільги.

Іноземні компанії, які отримували дохід на території Сполучених Штатів, також подають Форму 1065 для відображення доходів та свідчення того, як доходи розподілялися між партнерами. Однак є два варіанти, коли іноземне партнерство може не подавати цей звіт:

 1. Іноземне партнерство відповідає ВСІМ переліченим критеріям:
  • Партнерство не мало доходу від торгівлі чи бізнесу у США протягом податкового року;
  • Партнерство мало дохід із джерел у США у розмірі 20 000 доларів США або менше протягом податкового року (тобто доходи, не пов’язані з бізнесовою діяльністю та торгівлею);
  • Менше 1% будь-якої статті доходу, прибутку, збитку, відрахування або кредиту партнерства в сукупності підлягало розподілу серед прямих партнерів із США у будь-який момент протягом податкового року;
  • Партнерство не є іноземним партнерством, яке здійснює оподаткування, як це визначено у розділі 1.1441-5(c)(2)(i) Положень.
 2. Іноземне партнерство, яке не має партнерів у США і не має фактично пов’язаного доходу. Іноземне партнерство з джерелом доходу у США не має подавати декларацію, якщо воно відповідає наступним вимогам:
  • Товариство не мало фактично пов’язаного прибутку від торгівлі або бізнесу протягом податкового року;
  • Партнерство не мало партнерів у США жодного разу протягом податкового року;
  • Партнерство не є іноземним партнерством, яке здійснює оподаткування, як це визначено у розділі 1.1441-5(c)(2)(i) Положень;
  • Усі необхідні форми 1042 «Річна податкова декларація для доходів іноземних осіб із джерел у США» та 1042-S «Дохід іноземних осіб із джерел у США, що підлягає утриманню» були подані партнерством або іншим податковим агентом відповідно до вимог розділу 1.1461-1(b ) Правил. ) та (в);
  • Податкові зобов’язання кожного партнера за сумами, що підлягають звітності відповідно до розділів 1.1461-1(b) та (c) Положень, були повністю задоволені за рахунок утримання податку у джерела.

Форма 1120 для LLC, які вибрали форму ведення обліку С-corp

Для того, щоб LLC могла вести облік як C-corp, вона має заповнити та подати до податкової Форму 8832 “Класифікація підприємств”. Тільки після цього для подання фінансової звітності вона зможе заповнювати Форму 1120 та сплачувати відповідні податки.

Важливо! Корпорації S використовують форму 1120-S.

Усі корпорації, за винятком випадків звільнення згідно з Розділом 501, у тому числі корпорації у стані банкрутства, повинні подати декларацію про прибутковий податок за Формою 1120. Для її заповнення вам знадобляться:

 • Ідентифікаційний номер роботодавця (EIN);
 • Дата реєстрації;
 • Усього активів;
 • Валовий виторг і продаж;
 • Собівартість проданих товарів (COGS);
 • Податкові відрахування;
 • Податкові пільги;
 • Приріст капіталу;
 • Отримані дивіденди, відсотки та роялті;
 • Зобов’язання;
 • Акціонерний капітал.

Так само, як і для Форми 1040, для Форми 1120 існують додатки, які необхідно заповнити для надання додаткової податкової інформації.

Ці програми потрібно заповнювати лише якщо компанія підпадає під певні критерії. Наприклад, сукупний розмір активів перевищує 10 мільйонів доларів або податковий рік не збігається з календарним.

Форма 1120 для LLC з одним власником

У деяких випадках Форму 1120 потрібно подавати також і LLC з одним власником. Така необхідність існує для тих, хто змушений подавати Форму 5472 «Інформаційне повернення американської корпорації з 25% іноземним капіталом або іноземною корпорацією, що займається торгівлею чи бізнесом у США» у зв’язку з проведенням операцій із пов’язаними особами.

До таких, наприклад, належать виведення капіталу, не підтверджені витрати з рахунків компанії або витрати, які не пов’язані з бізнесом. Або ж навпаки, інвестиції чи позики від власника. Якщо такі операції були протягом звітного періоду, то обов’язково потрібно подавати Форму 5472, а до неї як додаткову Форму 1120. Адже за відсутність цих звітів загрожує штраф у 25 тисяч доларів.

Форма 1099-NEC – звітність під час роботи з підрядниками

Якщо ви платите незалежним підрядникам, вам, можливо, слід подавати Форму 1099-NEC «Заробітна плата працівника, який працює не за наймом». До цього звіту необхідно включати платежі адвокатам, корпораціям за юридичні послуги, позаштатним співробітникам, фрілансерам тощо, гонорари директорів.

Подайте форму 1099-NEC для кожної особи, якій під час ведення бізнесу ви виплатили щонайменше 600 доларів США протягом року:

 • за послуги, які виконує особа, яка не є вашим працівником; (включаючи запчастини та матеріали) (графа 1); або
 • як виплати адвокату (графа 1).

Ви також повинні подати Форму 1099-NEC для кожної особи, з якої ви утримали федеральний податок на прибуток відповідно до правил резервного утримання, незалежно від суми платежу.

Якщо виконано такі чотири умови, ви, як правило, повинні вказувати виплату у звітних документах як компенсацію особам, які не є найманими працівниками:

 1. Ви заплатили особі, яка не є вашим найманим працівником.
 2. Ви заплатили за послуги в ході торгової або комерційної діяльності (включаючи платежі державним та некомерційним організаціям).
 3. Ви заплатили фізичній особі, партнерству, спадковому фонду або, у деяких випадках, корпорації.
 4. Ви заплатили одержувачу щонайменше 600 доларів США за рік.

Якщо ви використовуєте форму 1099-NEC для звіту про продаж на загальну суму 5000 доларів США або більше, вам необхідно подати форму 1099-NEC до IRS до 31 січня.

Важливо! Обов’язково повідомляйте про кожен платеж у відповідному полі, оскільки IRS використовує цю інформацію, щоб визначити, чи правильно одержувач повідомив про платеж.

Як правило, не потрібно повідомляти про платежі:

 • Платежі корпорації (у тому числі C-corp та S-corp) окрім оплати за юридичні послуги;
 • Платежі за товари, телеграми, телефон, фрахт, зберігання та подібні предмети;
 • Виплати орендної плати агентам нерухомості або керуючим нерухомістю;
 • Заробітна плата, будь-які бонуси, премії та премії, компенсації за ділові поїздки, страхування життя та інші виплати працівникам (вкажіть їх у формі W-2);
 • Платежі у звільнені від податків організації, включаючи звільнені від податків трастові фонди (IRA, HSA, Archer MSA, Coverdell ESA та рахунки ABLE (529A)) США, штату, округу Колумбія, території США чи іноземної держави. 

Бухгалтерська звітність на рівні штату

Як і більшості інших сфер, вимоги до звітності на рівні окремих штатів і навіть округів можуть дуже відрізнятися, як в термінах подання звітності, так і у вимогах до оформлення чи повноти даних. Тому оптимальний варіант – проконсультуватися зі спеціалістом, який допоможе вам розібратися з усіма бухгалтерськими нюансами у штаті реєстрації.

Однак є один звіт, який вимагають усі штати від компаній, які зареєстровані на їх території. Це annual tax report.

Annual tax report

Щороку всі компанії LLC та Корпорації повинні підтримувати активний статус компанії в штаті реєстрації шляхом подання річного звіту та його оплати (annual tax report) або франчайз податок (franchise tax).

Цей тип річного звіту, який подається до державного органу, що відповідає за суб’єкти господарювання в штаті, де вона заснована, і в кожному штаті, де він зареєстрований для ведення бізнесу незалежно від розміру бізнесу.

Важливо! Хоча майже кожен штат вимагає подачі annual tax report, не всі вимагають його подання щороку. У деяких штатах вони подаються раз на два роки. А в деяких штатах аналогічний за змістом звіт має іншу назву, наприклад, «Інформаційна заява», «Періодичний звіт» або «Щорічна реєстрація».

Більшість штатів у цьому звіті очікують на основні дані про компанію:

 • Юридична назва компанії;
 • Адреса основного офісу в штаті, якщо така є;
 • Адреса основного офісу, де б він не знаходився;
 • Ім’я зареєстрованого агента;
 • Юридична адреса;
 • Імена та ділові адреси директорів та посадових осіб (для корпорації), менеджерів та учасників (для LLC) або партнерів (для LP чи LLP)

Також вирізняються й особливості процедури подачі. Наприклад, деякі штати вимагають подання таких звітів до єдиної дати, тоді як в інших штатах це може бути дата заснування компанії. Або, наприклад, лише паперовий, тільки електронний або на вибір.

Як бачимо, бухгалтерський облік у США – такий самий багатоступінчастий та складний, як і в інших країнах. І він ще більше ускладнюється наявністю звітності на федеральному рівні та на рівні штату, особливо для тих компаній, які працюють у кількох штатах із різними нормами. Найкращий варіант зробити все правильно та уникнути штрафів – це звернутися за допомогою до фахівців компанії 4В.

корисні матеріали в нашому блозі
Стратегії управління правами Інтелектуальної власності

Для багатьох бізнесів інтелектуальна власність (ІВ) – важлива частина їхніх бізнес-процесів та репутації, а в деяких компаній її вартість може навіть перевищувати вартість виробничих потужностей або бути основним джерелом доходу. У цій статті ми розглянемо як захистити такий цінний актив та отримати з нього максимальний прибуток. Що таке інтелектуальна власність компанії? WIPO – Всесвітня організація […]

читати далі
Як зареєструвати патент на винахід у Китаї

У Китайській Народній Республіці (КНР) підбили «патентні» підсумки 2023 року, згідно з якими кількіст2ь виданих охоронних документів на винаходи в країні збільшилася на 15,4%. Таким чином, під кінець 2023-го в Китаї налічувалося 4991 млн чинних охоронних документів. Інтерес до отримання патенту на винахід у КНР зберігається як у жителів країни, так і серед іноземних громадян. […]

читати далі
Related на Amazon. Розблокування пов’язаних Seller Account

На Amazon налічується понад 310 мільйонів активних облікових записів. Це не дивно з огляду на те, які широкі можливості платформа надає для ритейлерів по всьому світу. Крім того, безліч продавців об’єднують свої зусилля для спільного просування товарів на платформі, і при цій кооперації створюють усередині даних тригери для зв’язування своїх акаунтів. Хоча самі собою тригери […]

читати далі